asinthecity.com forbrukslån Forbrukslån til aksjer

Forbrukslån til aksjer

Det er kanskje ikke allmenn kjent, men det er mulig å ta opp lån for investering. Ikke alle har økonomi til å kjøpe aksjer. Dersom man får tips om lønnsomme aksjer, kan man eventuelt ta opp et forbrukslån for investering i dette. Dette lønner seg derimot mest når man kan bruke oppsparte midler. Det vil være enklere å ta opp lån for investering i aksjer, dersom man allerede har penger. Mange fremgangsrike mennesker har lånt mye penger for å komme dit de er i dag.

Hvor kan man låne penger til å kjøpe aksjer

Så lenge man har orden på egen økonomien og fyller bankens vilkår har, vil de fleste få innvilget lån til forbruk. Banker og andre finansforetak stiller enkelte krav før de kan innvilge en lånesøknad. Først og fremst kan man ikke ha betalingsanmerkninger. De fleste banker opererer også med en aldersgrense på mellom 18 og 25 år for utlån av penger uten sikkerhet. Man kan søke om lån dersom man oppfyller disse kravene. Et lån uten sikkerhet stiller ikke krav til bruksområde. Man kan dermed bruke et forbrukslån til å kjøpe aksjer, uten å oppgi dette i søknaden.

Finn det beste forbrukslånet for å kjøpe aksjer

For å finne lånet med best mulig vilkår, lønner det seg å sammenligne tilbud fra flere banker. Det vil ofte lønne seg å bruke en lånemegler. Lånemegleren sender inn en søknad til flere banker og låneaktører. Deretter får man tilsendt flere uforpliktende tilbud. Det lønner seg å velge lånet som gir lavest mulig rente, samt ingen eller lave gebyrer. Forbrukslån.no gir en god oversikt over flere forskjellige banker og tilbudene disse tilbyr. Her kan man enkelt finne nettsiden til de ulike bankene for å øyeblikkelig sende en lånesøknad. De fleste banker sender tilbake svar med et lånetilbud i løpet av 1–2 dager.

Viktige vurderingsfaktorer

Det er en del man må tenke på før man tar opp et forbrukslån. Først må man finne lånet som egner seg best til egne behov og situasjon. Dersom man ønsker å bruke forbrukslånet til å kjøpe aksjer, vil det også være viktig å sette seg inn i aksjemarkedet. Det er mange som har lykkes med denne måten å investere på. For å lykkes må man ta seg god tid, og lese seg opp på de aksjene man ønsker å investere i. Noen aksjer gir en umiddelbar god avkastning, og man tjener penger i løpet av få dager. Andre ganger må man vente lenger før man ser avkastningen.

Lønnsomt å ta opp forbrukslån

Det vil alltid finnes en risiko i forbindelse med aksjekjøp, både med lånte penger og oppsparte midler. Grunnen til at det kan være en risiko er at aksjemarkedet ofte kan svinge veldig fort fra time til time eller fra dag til dag. Dersom man har god innsikt i aksjemarkedet og vet hvor det vil lønne seg å satse penger, vil det ikke nødvendigvis være et problem å investere. Da går det an å ta opp et forbrukslån for å få kjøpt de aksjene man vil ha.

  • Det er viktig å ha kunnskap om aksjemarkedet for å lykkes
  • Personlig økonomi og behov setter utgangspunktet for hva slags forbrukslån som lønner seg

Er forbrukslån til aksjekjøp alltid gunstig?

Noen eksperter vil advare mot å bruke forbrukslån til aksjekjøp, selv om man ser at mange lykkes med dette. Grunnen til at noen advarer mot denne måten å investere på, kan være at kursen raskt kan falle. Kursen vil derimot også stige igjen like fort. Velger man å ta opp et godt forbrukslån med lav rente og ingen gebyr, kan man uansett tjene gode penger. Forbrukerrådet anbefaler ikke folk å kjøpe aksjer med lånte penger. Til tross for dette er det mange som lykkes med nettopp dette.

Når det lønner seg å bruke forbrukslån til investering i aksjer

Det finnes spesialister som låner penger kun for å investere i aksjer. Fordelen med dette, i motsetning til å ha et boliglån, er at man slik vil kunne spre pengene. Da er man ikke bundet til svingningene i et spesifikt marked. Det er likevel viktig å tenke på at rentene kan øke når man har et lån. Dersom man skal ta opp et forbrukslån for å kjøpe aksjer, bør man se etter lånet med lavest effektiv rente.

  • Nominell rente er bankens grunnrente
  • Den effektive renten viser lånets totale kostnad, inkludert gebyrer og avgifter
  • Avkastningen må overstige rentene dersom man skal tjene på lånopptak for investering i aksjer

Oppsummering

Denne måten å tjene penger på kan være et sjansespill, men mange lykkes. Det lønner seg å velge lånet med den laveste effektive renten dersom man ønsker å investere i aksjer med lånte penger. Bruk også god tid på å finne ut hvilke aksjer det er gunstig å investere i. Har man kjøpt aksjer som stiger fort, tjener man fort inn lånet. Slik vil man kunne fortsette å investere i flere aksjer, og tjene mye penger.

Related Post