asinthecity.com forbrukslån Dette ser banken på når du søker om forbrukslån

Dette ser banken på når du søker om forbrukslån

Det er en rekke ulike faktorer som spiller inn når banken skal vurdere søknaden din om forbrukslån. Det vil derfor lønne seg å gjøre noen forberedelser før du starter søknadsprosessen. Dette kan ha mye å si for om du får innvilget et forbrukslån eller ikke. En helhetsvurdering avgjør utfallet på lånesøknaden. Hver bank har sine egne retningslinjer for å sikre en forsvarlig utlånpraksis. Alderskrav og inntektskrav vil blant annet variere fra bank til bank.

Betjening av forbrukslånet

Én av faktorene som har mye å si for utfallet av lånesøknaden, er din betjeningsevne. Banken skal være sikker på at du er i stand til å betjene et forbrukslån. De måler derfor ønsket lånebeløp opp mot inntekten din.

På denne måten vil banken forsikre seg om at du har penger til å betale de månedlige avdragene. I tillegg skal du ha penger til overs etter at lånet er betalt. Banken vil kreve å få tilsendt de siste lønnslippene dine, for å kontrollere at du får utbetalt lønn hver måned. Du kan også dokumentere eventuelle ekstrainntekter. Et eksempel på dette er inntekter fra leieboere.

Fast inntekt

Det er svært viktig for banken at du har en fast inntekt. Her vil bankene i mange tilfeller se på hvor mye du har tjent minst to år tilbake i tid. Denne informasjonen skaffer de ved å se på skattemeldingen din fra de siste årene. I søknadsprosessen vil det være positivt å ha en god og stabil inntekt. I søknadsprosessen vil du komme godt ut dersom du har en høy og stabil inntekt. Du vil da også få lavere renter.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret gir bankene et grundig innsyn i søkeres gjeld. Kredittgjeld og andre eksisterende lån er blant tingene som undersøkes. Du kan selv sjekke opplysningene om din egen økonomi før du starter søknadsprosessen.

Økonomisk historie påvirker søknad om forbrukslån

Én av tingene som påvirker søknaden om forbrukslån negativt er betalingsanmerkninger. Dette forteller banken at du tidligere har hatt problemer med å gjøre opp for deg. Risikoen ved å låne ut penger blir derfor høy. Inkassovarsler gir også en pekepinn på at du allerede betjener lån over evne.

Har du betalingsanmerkninger, må disse utbetales før søknadsprosessen starter. Anmerkningen skal slettes så fort det utestående beløpet er nedbetalt. Det vil likevel være lurt å sørge for at økonomien stabiliserer seg etter at anmerkningene er betalt. Slik vil du kunne opparbeide deg en sterkere betjeningsevne.

Kredittscore

Når søknaden om forbrukslån sendes inn, blir det foretatt en kredittsjekk. Denne gjøres i de fleste tilfeller av en tredjepart. Det vanligste er at du får tildelt et nummer mellom 0–100, der 100 betyr at kredittverdigheten din er svært god. Sannsynligheten for innvilget lån vil derimot minske dersom du får en lav score på kredittsjekken.

  • Betalingsanmerkninger gjør det vanskelig å få innvilget lån
  • Betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at kravet er utbetalt
  • Kredittsjekk er lovpålagt ved søknad om forbrukslån
  • Kredittscore viser din betalingsevne
  • Score mellom 0 og 100 – 100 er høyestescore

Aldersgrenser for forbrukslån

Alle banker stiller ulike krav når det gjelder lånsøkeres alder. Aldersgrensene varierer som oftest mellom 20–25 år. Unge lånsøkere kan oppleve at det er vanskeligere å få innvilget lån. Grunnen til dette er at banken sjekker om du har utvist økonomisk ansvar tidligere i livet. Som ung har du en kortere inntektsperiode å vise til.

Er du ung, kan du likevel finne en bank som er villig til å innvilge lånesøknaden din etter en helhetsvurdering. Det er viktig å huske på at lånegrensen kan være begrenset og at renten vil bli høyere.

Medlåntaker på forbrukslån

Det er mange grunner til at du som ung ikke har tilfredsstillende inntekt å vise til de seneste årene. En årsak kan være at du er nyutdannet eller ny i arbeidslivet. Da kan en medlåntaker øke sjansen betraktelig for at lånet blir innvilget.

Medlåntaker kan for eksempel være en forelder eller en annen person som står deg nær. Det er viktig å huske på at dere begge står ansvarlig dersom lånet blir misligholdt. Det vil derfor være en fordel å sette opp et budsjett på forhånd. Slik kan du få en god oversikt over egen betjeningsevne.

Eldre søkere

Det finnes i hovedsak ikke noen øvre aldersgrense for å søke om forbrukslån. Høy alder kan likevel spille en stor rolle for helhetsvurderingen som gjøres av banken. I mange tilfeller har du begrensede muligheter til å øke fremtidige inntekter når du passerer pensjonsalder. For høy alder kan utgjøre en større risiko for banken. Det er derimot viktig å vite at det ikke er umulig å få lån som pensjonist. Det kan likevel være litt vanskeligere.

Oppsummering av søknad om forbrukslån

Det er mange faktorer som skal vurderes når banken behandler lånesøknaden din. Det er viktig å sette seg godt inn i disse for å styrke sjansen for innvilget forbrukslån. Faktorer som inntekt og et stabilt arbeidsforhold er viktig. Banken vil forsikre seg om at du er i stand til å betjene det ønskede lånebeløpet. Har du oversikt over alle faktorene, får du en god forståelse av hvor sterkt du står før du sender lånesøknaden.

Related Post