Dette ser banken på når du søker om forbrukslånDette ser banken på når du søker om forbrukslån

Det er en rekke ulike faktorer som spiller inn når banken skal vurdere søknaden din om forbrukslån. Det vil derfor lønne seg å gjøre noen forberedelser før du starter søknadsprosessen. Dette kan ha mye å si for om du får innvilget et forbrukslån eller ikke. En helhetsvurdering avgjør utfallet på lånesøknaden. Hver bank har sine egne retningslinjer for å sikre en forsvarlig utlånpraksis. Alderskrav og inntektskrav vil blant annet variere fra bank til bank.

Betjening av forbrukslånet

Én av faktorene som har mye å si for utfallet av lånesøknaden, er din betjeningsevne. Banken skal være sikker på at du er i stand til å betjene et forbrukslån. De måler derfor ønsket lånebeløp opp mot inntekten din.

På denne måten vil banken forsikre seg om at du har penger til å betale de månedlige avdragene. I tillegg skal du ha penger til overs etter at lånet er betalt. Banken vil kreve å få tilsendt de siste lønnslippene dine, for å kontrollere at du får utbetalt lønn hver måned. Du kan også dokumentere eventuelle ekstrainntekter. Et eksempel på dette er inntekter fra leieboere.

Fast inntekt

Det er svært viktig for banken at du har en fast inntekt. Her vil bankene i mange tilfeller se på hvor mye du har tjent minst to år tilbake i tid. Denne informasjonen skaffer de ved å se på skattemeldingen din fra de siste årene. I søknadsprosessen vil det være positivt å ha en god og stabil inntekt. I søknadsprosessen vil du komme godt ut dersom du har en høy og stabil inntekt. Du vil da også få lavere renter.

Gjeldsregisteret

Gjeldsregisteret gir bankene et grundig innsyn i søkeres gjeld. Kredittgjeld og andre eksisterende lån er blant tingene som undersøkes. Du kan selv sjekke opplysningene om din egen økonomi før du starter søknadsprosessen.

Økonomisk historie påvirker søknad om forbrukslån

Én av tingene som påvirker søknaden om forbrukslån negativt er betalingsanmerkninger. Dette forteller banken at du tidligere har hatt problemer med å gjøre opp for deg. Risikoen ved å låne ut penger blir derfor høy. Inkassovarsler gir også en pekepinn på at du allerede betjener lån over evne.

Har du betalingsanmerkninger, må disse utbetales før søknadsprosessen starter. Anmerkningen skal slettes så fort det utestående beløpet er nedbetalt. Det vil likevel være lurt å sørge for at økonomien stabiliserer seg etter at anmerkningene er betalt. Slik vil du kunne opparbeide deg en sterkere betjeningsevne.

Kredittscore

Når søknaden om forbrukslån sendes inn, blir det foretatt en kredittsjekk. Denne gjøres i de fleste tilfeller av en tredjepart. Det vanligste er at du får tildelt et nummer mellom 0–100, der 100 betyr at kredittverdigheten din er svært god. Sannsynligheten for innvilget lån vil derimot minske dersom du får en lav score på kredittsjekken.

 • Betalingsanmerkninger gjør det vanskelig å få innvilget lån
 • Betalingsanmerkninger skal slettes umiddelbart etter at kravet er utbetalt
 • Kredittsjekk er lovpålagt ved søknad om forbrukslån
 • Kredittscore viser din betalingsevne
 • Score mellom 0 og 100 – 100 er høyestescore

Aldersgrenser for forbrukslån

Alle banker stiller ulike krav når det gjelder lånsøkeres alder. Aldersgrensene varierer som oftest mellom 20–25 år. Unge lånsøkere kan oppleve at det er vanskeligere å få innvilget lån. Grunnen til dette er at banken sjekker om du har utvist økonomisk ansvar tidligere i livet. Som ung har du en kortere inntektsperiode å vise til.

Er du ung, kan du likevel finne en bank som er villig til å innvilge lånesøknaden din etter en helhetsvurdering. Det er viktig å huske på at lånegrensen kan være begrenset og at renten vil bli høyere.

Medlåntaker på forbrukslån

Det er mange grunner til at du som ung ikke har tilfredsstillende inntekt å vise til de seneste årene. En årsak kan være at du er nyutdannet eller ny i arbeidslivet. Da kan en medlåntaker øke sjansen betraktelig for at lånet blir innvilget.

Medlåntaker kan for eksempel være en forelder eller en annen person som står deg nær. Det er viktig å huske på at dere begge står ansvarlig dersom lånet blir misligholdt. Det vil derfor være en fordel å sette opp et budsjett på forhånd. Slik kan du få en god oversikt over egen betjeningsevne.

Eldre søkere

Det finnes i hovedsak ikke noen øvre aldersgrense for å søke om forbrukslån. Høy alder kan likevel spille en stor rolle for helhetsvurderingen som gjøres av banken. I mange tilfeller har du begrensede muligheter til å øke fremtidige inntekter når du passerer pensjonsalder. For høy alder kan utgjøre en større risiko for banken. Det er derimot viktig å vite at det ikke er umulig å få lån som pensjonist. Det kan likevel være litt vanskeligere.

Oppsummering av søknad om forbrukslån

Det er mange faktorer som skal vurderes når banken behandler lånesøknaden din. Det er viktig å sette seg godt inn i disse for å styrke sjansen for innvilget forbrukslån. Faktorer som inntekt og et stabilt arbeidsforhold er viktig. Banken vil forsikre seg om at du er i stand til å betjene det ønskede lånebeløpet. Har du oversikt over alle faktorene, får du en god forståelse av hvor sterkt du står før du sender lånesøknaden.

Forbrukslån til aksjerForbrukslån til aksjer

Det er kanskje ikke allmenn kjent, men det er mulig å ta opp lån for investering. Ikke alle har økonomi til å kjøpe aksjer. Dersom man får tips om lønnsomme aksjer, kan man eventuelt ta opp et forbrukslån for investering i dette. Dette lønner seg derimot mest når man kan bruke oppsparte midler. Det vil være enklere å ta opp lån for investering i aksjer, dersom man allerede har penger. Mange fremgangsrike mennesker har lånt mye penger for å komme dit de er i dag.

Hvor kan man låne penger til å kjøpe aksjer

Så lenge man har orden på egen økonomien og fyller bankens vilkår har, vil de fleste få innvilget lån til forbruk. Banker og andre finansforetak stiller enkelte krav før de kan innvilge en lånesøknad. Først og fremst kan man ikke ha betalingsanmerkninger. De fleste banker opererer også med en aldersgrense på mellom 18 og 25 år for utlån av penger uten sikkerhet. Man kan søke om lån dersom man oppfyller disse kravene. Et lån uten sikkerhet stiller ikke krav til bruksområde. Man kan dermed bruke et forbrukslån til å kjøpe aksjer, uten å oppgi dette i søknaden.

Finn det beste forbrukslånet for å kjøpe aksjer

For å finne lånet med best mulig vilkår, lønner det seg å sammenligne tilbud fra flere banker. Det vil ofte lønne seg å bruke en lånemegler. Lånemegleren sender inn en søknad til flere banker og låneaktører. Deretter får man tilsendt flere uforpliktende tilbud. Det lønner seg å velge lånet som gir lavest mulig rente, samt ingen eller lave gebyrer. Forbrukslån.no gir en god oversikt over flere forskjellige banker og tilbudene disse tilbyr. Her kan man enkelt finne nettsiden til de ulike bankene for å øyeblikkelig sende en lånesøknad. De fleste banker sender tilbake svar med et lånetilbud i løpet av 1–2 dager.

Viktige vurderingsfaktorer

Det er en del man må tenke på før man tar opp et forbrukslån. Først må man finne lånet som egner seg best til egne behov og situasjon. Dersom man ønsker å bruke forbrukslånet til å kjøpe aksjer, vil det også være viktig å sette seg inn i aksjemarkedet. Det er mange som har lykkes med denne måten å investere på. For å lykkes må man ta seg god tid, og lese seg opp på de aksjene man ønsker å investere i. Noen aksjer gir en umiddelbar god avkastning, og man tjener penger i løpet av få dager. Andre ganger må man vente lenger før man ser avkastningen.

Lønnsomt å ta opp forbrukslån

Det vil alltid finnes en risiko i forbindelse med aksjekjøp, både med lånte penger og oppsparte midler. Grunnen til at det kan være en risiko er at aksjemarkedet ofte kan svinge veldig fort fra time til time eller fra dag til dag. Dersom man har god innsikt i aksjemarkedet og vet hvor det vil lønne seg å satse penger, vil det ikke nødvendigvis være et problem å investere. Da går det an å ta opp et forbrukslån for å få kjøpt de aksjene man vil ha.

 • Det er viktig å ha kunnskap om aksjemarkedet for å lykkes
 • Personlig økonomi og behov setter utgangspunktet for hva slags forbrukslån som lønner seg

Er forbrukslån til aksjekjøp alltid gunstig?

Noen eksperter vil advare mot å bruke forbrukslån til aksjekjøp, selv om man ser at mange lykkes med dette. Grunnen til at noen advarer mot denne måten å investere på, kan være at kursen raskt kan falle. Kursen vil derimot også stige igjen like fort. Velger man å ta opp et godt forbrukslån med lav rente og ingen gebyr, kan man uansett tjene gode penger. Forbrukerrådet anbefaler ikke folk å kjøpe aksjer med lånte penger. Til tross for dette er det mange som lykkes med nettopp dette.

Når det lønner seg å bruke forbrukslån til investering i aksjer

Det finnes spesialister som låner penger kun for å investere i aksjer. Fordelen med dette, i motsetning til å ha et boliglån, er at man slik vil kunne spre pengene. Da er man ikke bundet til svingningene i et spesifikt marked. Det er likevel viktig å tenke på at rentene kan øke når man har et lån. Dersom man skal ta opp et forbrukslån for å kjøpe aksjer, bør man se etter lånet med lavest effektiv rente.

 • Nominell rente er bankens grunnrente
 • Den effektive renten viser lånets totale kostnad, inkludert gebyrer og avgifter
 • Avkastningen må overstige rentene dersom man skal tjene på lånopptak for investering i aksjer

Oppsummering

Denne måten å tjene penger på kan være et sjansespill, men mange lykkes. Det lønner seg å velge lånet med den laveste effektive renten dersom man ønsker å investere i aksjer med lånte penger. Bruk også god tid på å finne ut hvilke aksjer det er gunstig å investere i. Har man kjøpt aksjer som stiger fort, tjener man fort inn lånet. Slik vil man kunne fortsette å investere i flere aksjer, og tjene mye penger.

Hvor stort lån uten sikkerhet kan man få?Hvor stort lån uten sikkerhet kan man få?

Når du vurderer å ta opp lån, er det flere faktorer som medvirker i valget av lånetype. Av og til har du behov for mer penger, og av og til trenger du bare et mindre beløp. Noen ganger er det viktigere med fleksibilitet enn rente. Mange vil gjerne vite hvor mye det er mulig å låne uten å stille sikkerhet. Er det et fasitsvar, eller er det flere faktorer som har betydning?

Hvor stort lånebeløp tilbyr bankene

Lånebeløpet du kan få på et lån uten sikkerhet en god del lavere enn ved et lån med sikkerhet. Grunnen for dette er at uten sikkerhet for at lånet blir tilbakebetalt, tar banken en større risiko. Da er de heller ikke villige til å låne ut store beløp. I motsetning finnes for eksempel boliglån på flere millioner, der banken har pant i bolig.

Hvilke lånebeløp de ulike bankene tilbyr varierer mye. Det er vanlig at banker tilbyr opptil 500 000 kr. Høyere beløp enn dette er sjeldent, men det finnes likevel banker som tilbyr 600 000 kr. Det er heller ikke alle banker som tilbyr så mye som 500 000 kr. Noen har for eksempel et maksbeløp på 250 000 kr.

Smålån og mikrolån

I tillegg finnes det banker som spesialiserer seg på såkalte smålån eller mikrolån. Dette er en type lån uten sikkerhet der lånesummen er relativt lav. Banker som spesialiserer seg på dette, kan for eksempel tilby en makssum på 75 000 kr, eller ned mot 10 000 kr. Derfor er det alltid viktig å undersøke hvilke banker som tilbyr ditt ønskede lånebeløp før du søker.

 • Det finnes ulike typer lån for ulike situasjoner
 • Få en oversikt over din økonomi og behov for å finne ut hvilken type lån som lønner seg

Vurderingsfaktorer for innvilgelse av lån uten sikkerhet

Selv om en bank tilbyr et visst lånebeløp, betyr ikke det at alle får tilbud om dette beløpet. Alle lånetilbydere i Norge utfører en kredittvurdering når de mottar en lånesøknad. Dette er ikke bare for å avgjøre om de skal godkjenne eller ikke godkjenne søknaden. Det er også for å vurdere hvilket lånebeløp, rente og nedbetalingstid de skal tilby.

Inntekt og gjeld

Inntekt er en svært viktig faktor når det blir bestemt hvor mye lån du kan få. Bankene må følge tydelige regler som bestemmer hvor mye lån hver enkelt kan ha. Du kan ikke ha en større totalgjeld enn fem ganger egen årsinntekt. Tjener du for eksempel 500 000 kr i året, kan du ha en total gjeld på 2 500 000 kr. Dersom du har boliglån på 2 400 000 kr, kan ikke en bank innvilge mer enn 100 000 kr i lån uten sikkerhet.

Din betjeningsevne avgjør hvor stort lån uten sikkerhet du får

Før du får innvilget et lån, gjennomfører bankene en såkalt stresstest. Dette er en utregning som viser om din økonomi tåler at lånet får en renteøkning på 5 %. Det betyr for eksempel at du kan få innvilget et lån på 400 000 kr, men ikke 500 000 kr, alt etter din personlige økonomi.

Til slutt

Hvor stort lån uten sikkerhet du får, avhenger av flere faktorer. Hvilken tilbyder du søker hos avgjør rammen for hvor stort lånebeløp du får innvilget. I tillegg er din personlige økonomi avgjørende. Det er noen regler bankene er nødt til å følge når det gjelder lånebeløp. Selv om du fyller kravene, kan noen banker likevel velge å gi mindre lån enn det du søker om. Dette er avhengig av risikoviljen til banken. Dersom du har behov for et større lån, er det ikke sikkert et lån uten sikkerhet er det beste. Da kan du heller vurdere lån med sikkerhet.

10 ting du kan bruke forbrukslån til10 ting du kan bruke forbrukslån til

Et lån uten sikkerhet er en populær løsning for mange. Det er lettere å få innvilget, også for de av oss som ikke har eiendeler som kan brukes som sikkerhet overfor banken.

Selv om du ikke trenger å dokumentere hva du skal bruke lånet til, bør du absolutt ha en plan før du skriver under på en låneavtale. Mulighetene for hvordan du ønsker å disponere pengene til et slikt lån, er likevel mange.

Her har du noen av de vanligste grunnene til at folk tar opp lån uten sikkerhet. Kanskje noen av disse passer perfekt for deg? Bare regn ut hvor mye du kan og bør låne først.

Puss opp hjemmet med lån uten sikkerhet

Det å pusse opp hjemme kan utgjøre en betydelig kostnad, uansett om du bor i hus eller leilighet.

Om du pusser opp litt og litt hver måned med pengene du har til overs, tar det tid. Det er ikke hyggelig å føle at du bor flere måneder på en byggeplass. Skal du spare opp før du pusser opp, vil du også måtte vente lenge. Om du akkurat har flyttet inn, ønsker man ofte å komme i orden så raskt som mulig, og med et lån uten sikkerhet, kan du få hele oppussings jobben gjort på en gang.

Dra på ferie med lån uten sikkerhet

Iblant trenger man bare å komme seg bort litt. Glemme hverdagen, og tilbringe tiden med de man er glad i, få nye inntrykk i nye omgivelser.

Men ferier koster penger med kostnader til for eksempel flybilletter, leiebil, hotell, inngangsbilletter og restaurantbesøk. Ofte ender alt dette opp med å koste mer enn man har planlagt, spesielt om du har flere barn og reiser med hele familien. Et lån uten sikkerhet kan gjøre det lettere å gjennomføre drømmeferien din.

Gjør et stort innkjøp

Med mindre du sitter på en stor formue, så er ikke store innkjøp noe du gjør hver måned. For mange av oss går størsteparten av inntekten rett ut igjen på faste utgifter. Hva om du ønsker deg en ny TV eller datamaskin, ny innredning til stuen, eller nye hvitevarer til kjøkkenet? Kanskje du ønsker deg ny bil eller båt?

Dette er ting de færreste av oss har penger til overs til å kjøpe på en normal månedslønn. Men kanskje du har nok hver måned til å betale ned på et lån uten sikkerhet?

Dra på shopping med lån uten sikkerhet

Fra tid til annet er det fint å kunne fornye seg litt. Enten det er snakk om klærne på kroppen din eller elektronikken i hylla. Når du først er i gang, kan det være fint å gå til innkjøp av både det ene og det andre. Å kjøpe mer enn du trenger jevnlig er aldri en god ide. Men en gang iblant er det greit å spandere litt på seg selv.

Ta opp et lån uten sikkerhet på en sum du vet du får betalt tilbake, så kan du kjøpe akkurat det du ønsker deg her og nå.

Redd dagen med lån uten sikkerhet når det er krise

Store, uforutsette kriser kan ramme alle. Kanskje det skjer noe med hjemmet eller bilen din som ikke dekkes av forsikringen? Kanskje du, eller noen i familien, blir skadet eller syk, og det fører med seg store utgifter?

Ikke alle problemer kan utsettes, og ikke alle faste utgifter kan glemmes bort selv om noe mer dramatisk oppstår. I situasjoner som dette, kan et lån uten sikkerhet redde dagen for deg og familien.

Gjør et lån uten sikkerhet om til profitt

Dette punktet er kanskje ikke for alle, men om du vet hva du driver med, kan det lønne seg. Det finnes nemlig måter å få lånet til å betale seg selv ned på. Forhåpentligvis sitter du igjen med mer enn du hadde etterpå også.

Bruker du et lån uten sikkerhet på å kjøpe og selge aksjer kan du ende opp med god profitt. Du må selvfølgelig være tålmodig for å tjene noe særlig på aksjemarkedet, men det er langt ifra umulig. Er du mer utålmodig kan det også være store gevinster å hente på nettkasinoer. Men her er risikoen enda større. Det er aldri hyggelig å slite med å betale tilbake.

Betal for den store dagen

Om ferien eller den nye TVen føles bittert å spare opp til lenge, så er det ingenting i forhold til de store dagene i livet. Bryllup, dåp og konfirmasjon er ikke noe man opplever mange ganger, spesielt ikke når det er du eller en av dine nærmeste som er hovedpersonen. Da er det synd å ikke ha råd til å feire det.

Dette er også ting som koster. Mat og gaver kan bli dyrt i seg selv. I tillegg må du ut med noen kroner på en bryllupskjole eller konfirmasjonsdress som kanskje aldri skal brukes igjen. Med et lån uten sikkerhet kan du få akkurat den feiringen du ønsker deg.

Bruk lån uten sikkerhet som egenkapital

Til de aller største kjøpene i livene våre, som hus eller leilighet, finnes det egne lån. Her er det som regel snakk om millioner, et lån du vil betale ned på i mange år etterpå. Allikevel er det en langsiktig investering som er verdt det.

Det innebærer likevel ofte at du må stille med egenkapital. Altså en sum penger du betaler med en gang. Denne er ofte ganske så stor i seg selv. Men får du et lån uten sikkerhet, kan du kanskje dekke denne summen.

Få litt ekstra luksus i hverdagen med lån uten sikkerhet

Det finnes kanskje mer langsiktig bruk av et lån uten sikkerhet enn hverdagsluksus. Men det betyr ikke at du aldri kan benytte deg av det. Er du innforstått med hva det vil innebære å betale tilbake gjelden, så er det helt opp til deg.

Kanskje du nettopp har hatt bursdag, eller vil feire den nye jobben? Har du kanskje akkurat fullført eksamen? Da er det fint å kunne spise ute noen ekstra ganger. Å kjøpe god mat og drikke og spandere litt ekstra på deg selv, uten å tenke på at du ikke får betalt strømregningen, kan noen ganger være deg vel undt.

Samle opp annen gjeld

Dette siste punktet kan kanskje virke mindre spennende enn mange av de forrige, men det kan likevel lønne seg. Har du mye ulik gjeld til ulike utlånere kan det være mye å tjene på å samle de opp til ett lån.

Tar du opp et lån uten sikkerhet på den totale summen du skylder, kan du betale ned alle. Dermed får du bare en sum med en fast faktura i måneden å tenke på. Du bør allikevel regne litt på det først. Dette lønner seg nemlig bare om rentene på det nye lånet ikke er mye høyere enn på den andre gjelden du har.